آزمایشگاه دکتر ستارزاده

آزمایشگاه دکتر ستارزاده در سال 1397 با هدف خدمت‌رسانی برتر و به کارگیری دانش روز دنیا در زمینه پزشکی و آزمایشگاهی، فعالیت خود را آغاز نموده است. مسئولین و مدیـران این آزمایشگاه همواره سعی در جلب رضایت مراجعین محتـرم را داشته‌اند. و هر روز به‌جز روزهای تعطیل از 6:30 صبح تا 20 (8 عصر) در خدمت همشریان عزیز می‌باشند.

آزمایشگاه دکتر ستارزاده با بخش‌های

ایمونولوژی، بیوشیمی خون، هورمون، بیوشیمی ادرار و انگل، هماتولوژی،HPLC  و سم‌شناسی، پاتولوژی، الکتروفورز، انعقاد، میکروب‌شناسی ( روتین و سل )، فلوسیتومتری، مولکولی ( عفونی – ژنتیک – پیوند اعضاء )، تحقیق و توسعه جهت ارائه خدمات تشخیص پزشکی می‌باشد.

 

آدرس کلینیک و آزمایشگاه جهت مراجعه

 

.