ارتباط مستقیم با مدیر عامل

از این‌که کلینیک تخصصی آسم و آلرژی دکتر ستارزاده را انتخاب نموده‌اید؛ از شما نهایت تشکر را داریم.

نظر به این‌که ممکن است؛ در مواردی لازم بدانید که مستقیماً نظرها، پیشنهادها، انتقادها و حتی شکایت‌های خود را به اطلاع مدیر عامل کلینیک تخصصی آسم و آلرژی دکتر ستارزاده برسانید؛ این مسیر ارتباطی برای دسترسی راحت‌تر شما فراهم شده است.

این بخش مستقیماً توسط مدیرعامل کلینیک دیده می‌شود لذا شما می‌توانید پیام مورد نظر خود را از طریق صندوق دریافت نظر زیر به اطلاع مدیرعامل کلینیک تخصصی آسم و آلرژی دکتر ستارزاده برسانید.

"گرچه تردید ندارم که کلیه همکاران این‌جانب در هر سطح سازمانی، خود را ملزم با پاسخ‌گوئی به موقع و مناسب به شما می‌دانند؛ معهذا، در صورت تشخیص به ارتباط مستقیم، برای بنده افتخار خواهد بود که بیشتر در خدمت‌تان باشم."

دکتر ستارزاده

سامانه "ارتباط مستقیم با مدیر‌‌ عامل" به منظور بهره‌‌‌‌‌‌مندی از پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما برای ارتقاء و بهبود کلینیک تخصصی آسم و آلرژی دکتر ستارزاده در نظر گرفته شده است. از این رو از کلیه صاحب‌نظران و عموم مخاطبان عزیز دعوت به عمل می‌آید هرگونه پیشنهاد و انتقاد خود را برای شکوفایی این کلینیک از طریق فرم زیر ارسال فرمایند.