راهنمای دسترسی به کلینیک دکتر ستارزاده

راهنمای دسترسی به کلینیک تخصصی آسم و آلرژی دکتر ستارزاده

برای مشاوره و تعیین وقت می‌توانید به صورت بیست چهار ساعته با تلفن‌های کلینیک تماس حاصل نمایید.

تلفن‌های تماس شبانه روزی

6056  3337 (044)

1669  3336 (044)

1859  3336 (044)

همچنین می‌توانید با مراجعه به آدرس زیر از امکانات و خدمات درمانی و مشاوره کلینیک استفاده کنید.

آذربایجان‌غربی، ارومیه، بلوار والفجر، ابتدای خیابان میثم، جنب کبابی وحید، ساختمان کلینیک و آزمایشگاه تخصصی دکتر ستارزاده