چرا کلینیک تخصصی آسم و آلرژی دکتر ستارزاده

چرا کلینیک تخصصی آسم و آلرژی دکتر ستارزاده

روند تشخیص و درمان بیماری‌های آلرژی روند پیچیده و زمان‌بر می‌باشد و در بسیاری از مواقع تلاش بیمار و پزشکان به نتیجه دلخواه نمی‌رسد و بیمار علی‌رغم هزینه‌های بسیار به نتیجه دلخواه نمی‌رسد. علت اصلی آن مشکل در این حقیقت ساده نهفته است که برای درمان قطعی بیماری‌هایی با منشأ آلرژی، تشخیص عامل ایجاد کننده آلرژی – و اجتناب از آن – به اندازه روند درمان اهمیت دارد.

کلینیک تخصصی آسم و آلرژی دکتر ستارزاده تنها کلینیک در سطح استان می‌باشد که بصورت تخصصی امکان تشخیص و درمان را در یک مجموعه فراهم آورده است.

پزشکان متخصص در همکاری با یکدیگر امکان بررسی، تشخیص و درمان قطعی بیماری را فراهم می‌کنند و به‌علاوه، آزمایشگاه تخصصی کلینیکال ایمونولوژی با تعیین دقیق عامل آلرژی و دیگر تست‌های تخصصی مربوطه، مکمل روند تشخیص و درمان می‌باشد.